Kolay Basit Bilmeceler

Bir nesnenin adını anmadan onu dolaylı yollardan anlatarak soru haline getirme sanatı olan bilmeceler, özellikle gelişme çağındaki çocukları soyut ve düşünmeye yönlendirerek onların zihin dünyalarını açmaktadır.

Öte yandan bilmeceler, çocukların içinde yaşadıkları topluma özgü değerlere, duygu ve düşüncelere, sosyo kültürel, sosyo ekonomik faktörlere yönelik anlatıcı özellikler de barındırır. Dolayısıyla onların yaşadıkları topluma adapte olmalarını sağlar.

Bilmece oyunlarıyla çocuklarınızla hem keyifli dakikalar geçirebilir hem de onların kişisel gelişimine katkı sağlayabilirsiniz. Peki kolay basit bilmeceler nelerdir?

Bilmeceler

Uzak ufak odalar birbirlerini kovalar: Tren

Ben giderim o gider arkamdan tin tin eder: Gölge

İki camlı pencere, bakıp durur her yere: Gözlük

Çarşıdan aldım bir tane, ele geldim bin tane: Nar

Eğri oturalım, doğru konuşalım: Deve

Geceleri fener, gündüzleri söner: Yıldız

Minarede ses, ölümsüz nefes: Ezan

Bağlarım yürür, çözerim durur: Ayakkabı

Zilim var, kapım yok: Telefon

Ağzı var odun yutar, bacası var duman tüter: Soba

Alt yanı sivri tepe içindedir (Çene)

Kuyruğu var Canlı değil Konuşur Ama insan değil Camı var Ama pencere değil
(TELEVİZYON)

Üst yanı çakıldak (Diş)

Daha üstü muşulak (Burun) Daha üstü ışıldak (Göz)

Daha üstü bir alan (Alın)

İner reyhan gibi, Oturur sultan gibi Dürülür hasır gibi, Satılır esir gibi (Kar)

Uzadıkça kısalan şey nedir  (Hayat veya Ömür)

Allah yapar yapısını, Bıçak açar kapısını. Karpuz, Mavi tarla üstünde, Beyaz güvercin yürür. (yelkenli)

Ocak başında kuyu, Kuyunun içinde suyu; Suyun içinde yılan, Yılanın ağzında mercan. (lamba)

Yarım kaşık,Duvara yapışık.(kulak)

Üstü kara kolan (Kaş)

Üstü çayır, biçilir,Altı çeşme, içilir.koyu Ufacık mermer tası,İçinde beyler aşı,Pişirirsen aş olur,
Pişirmezsen kuş olur.(yumurta)

Daldan dala,Kırmızı pala. (sincap)

Arşın ayaklı,Burma bıyıklı.(tavşan) Bir küçücük kutudur,Bütün dünya yurdudur. (radyo)

Mavi atlas,Arşın yetmez,Makas kesmez,Terzi biçmez.(gökyüzü)

Çın-çınlı hamam,Kubbesi tamam,Bir gelin aldım,Babası imam. ( saat )

Bir çuval cevizim var,Sayarım tükenmez.yıldız El eker dil biçer. (yazı)

Fini fini fincan,İçi dolu mercan. (nar)

Küçücük fıçıcık,içi dolu turşucuk. (limon)

On ay yatar,İki ay kalkar;Feneri yakar,Etrafa bakar.(Ateş Böceği)

Dağda tak tak,Suda cıp cıp.Arşın ayaklı,Burma bıyıklı.(balta,balık,leylek)

Dağdan gelir, taştan gelir,Bir kükremiş arslan gelir.(sel)

Sıra sıra odalar,Birbirini kovalar.(tren)

Sarı sarı içinde,Sarı zarfın içinde,On iki birlik kardeş,Birbirinin içinde.(portakal)

Az gitti, uz gitti,Dere tepe düz gitti,Altı ay bir güz gitti;Uyanınca hep bitti.(rüya)

Kutuplara giden zenci ne olur? (Donar)

Yer altında civcivli tavuk(patetes)

Görüldüğü üzere bu kolay basit bilmeceler çocukların düşünce dünyasını geliştirmekte, onlara soyut ve somut düşünce yetisi kazandırmaktadır.

Ayrıca topluma özgü genel yaşayış ve düşünce biçimlerini aktararak toplum hayatına adapte olmalarını sağlamaktadır.

İçinde yaşadıkları toplumu tanımaya ve anlamaya özgü biçimsel özellikler taşımaktadır. Bilmeceleri çocuklara sorup, onlardan da öğrendikleri bilmeceleri kendinize sormasını isteyin. Bu onlara daha keyifli gelecektir.

 

Yorum Yapınız